Shaikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Ruler of Ajman, UAE

img

Dr Zakir Naik in conversation with Shaikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi at his palace in Ajman, UAE in 2013